Vyplnenú  prihlášku doručte na sekretariát asociácie. Členstvo vzniká až po zaplatení členského príspevku na účet asociácie.

CASAJC prihlaska