Konferencia: Plurilingválny prístup v cudzojazyčnom vzdelávaní – angličtina ako globálny jazyk a vyučovanie druhého cudzieho jazyka

14. – 15. október 2021

Pozvánka na konferenciu