International Scientific Conference

Medzinárodná vedecká konferencia

CURRENT ISSUES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Aktuálne výzvy vo výučbe cudzích jazykov na vysokých školách  2022

under the Auspices of CercleS

konaná pod záštitou CercleS

and / a

doc. RNDr. Edita Partová, CSc., the Dean of the Faculty of Education, Comenius
University in Bratislava

doc. RNDr. Edity Partovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty

Univerzity Komenského v Bratislave

17 JUNE 2022 / 17. JÚNA 2022

Objective of the Conference

To establish the forum for the exchange of scientific information and practical experience related to current issues in foreign language teaching at higher education institutions.

Cieľ konferencie

Vytvoriť fórum pre výmenu vedeckých informácií, skúseností a poznatkov v oblasti aktuálnych trendov vo výučbe cudzích jazykov na vysokých školách.

Program