Medzinárodná vedecká konferencia

KVALITA JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EURÓPE VIII

pod záštitou
profesora MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH.,
dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a NULTE

Bratislava, 5. – 6. október 2023


Všetky potrebné informácie a registračný formulár nájdete v nasledujúcom súbore: