Ústav cudzích jazykov
Technickej univerzity vo Zvolene

a

Drevársky kongres,

člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností,

Vás pozýva na vedeckú konferenciu

VYUČOVANIE ODBORNE ZAMERANÝCH CUDZÍCH
JAZYKOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH,

ktorá sa bude konať

19. októbra 2023 (štvrtok)

Pozvánka na konferenciu UCJ 2023