PaedDr. Peter Gergel, PhD. – predseda výboru

Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD. – podpredsedníčka výboru
Mgr. Žaneta Balážová, PhD. – tajomníčka výboru
PaedDr. Lívia Barnišinová PhD. – členka výboru
Mgr. Stanislava Gálová, PhD. – členka výboru
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. – členka výboru
Mgr. Karin Rózsová Wolfová – členka výboru