CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Jeho poslaním je prispievať ku zvyšovaniu kvality jazykovej výučby poskytovanej univerzitnými jazykovými centrami, a to vytvorením priestoru pre kvalitnú akademickú diskusiu, kritickú analýzu a výmenu informácií, ako aj  prepojenie výskumu a výučby cudzích jazykov v interdisciplinárnej perspektíve.

Webové stránky časopisu: https://journals.muni.cz/casalc-review