Kontaktná adresa:
Česko- Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách
Račianska 59
813 34 Bratislava

E-mail: gergel@fedu.uniba.sk

Bankové spojenie:
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s..
Kód banky: 0200
IBAN: SK10 0200 0000 0041 2254 5357
BIC (SWIFT) SUBASKBX

Kontaktný formulár: