Medzinárodná vedecká konferencia CASAJC 2018 v Trnave

Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII

pod záštitou CercleS

a doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD.

dekana FSV USM v Trnave

14. – 15. jún 2018

KONFERENCIA CASAJC 2018 brožúra