Logo                                     

Medzinárodná vedecká konferencia

Kvalita jazykového vzdelávania
na univerzitách v Európe VIII

konaná pod záštitou CercleS
a
doc. RNDr. Edity Partovej, CSc., dekanky
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

BRATISLAVA, 25. – 26. JÚN 2020

Cieľ konferencie

Vytvoriť fórum pre výmenu vedeckých informácií, skúseností a poznatkov súvisiacich s výučbou jazykov na vysokých školách v zmysle jazykovej politiky Európskej únie.

Plenárne prednášky:
Johann Fischer: Quality assurance in university language teaching and testing – a European perspective implemented at national and institutional level
Cristina Pérez Guillot – Julia Consuelo Zabala Delgado: CertACLES: ACLES (Spain) Language Accreditation System
Jolanta Wielgus: Academic Language Certificate ACERT as the Key Element of Quality Assurance in Language Teaching and Assessment at Polish Universities

Organizátor:
Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Miesto konania:
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava

Rokovacie jazyky:
anglický, český, slovenský

Dôležité termíny:
Zaslanie rozšíreného abstraktu: 28. februára 2020
Oznámenie o zaradení príspevku: 13. marca 2020

Konferenčný poplatok:
Konferenčný poplatok pokrýva náklady spojené s organizáciou konferencie, zborník, občerstvenie (nezahŕňa ubytovanie, stravovanie a cestovné).

Skorá platba (najneskôr 27.3.2020)
Členovia CercleS 50,00 EUR
Nečlenovia CercleS 70,00 EUR

Platba po 28.3.2020 (najneskôr do 15.5.2020)
Členovia CercleS 70,00 EUR
Nečlenovia CercleS 90,00 EUR

Bankové spojenie:
Majiteľ účtu: Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov
Adresa: Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava
IČO: 36061468
DIČ: 2021570980
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s..
Kód banky: 0200
IBAN: SK10 0200 0000 0041 2254 5357
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Elektronická prihláška