Členský poplatok : 20 Eur

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s..
Kód banky: 0200
IBAN: SK10 0200 0000 0041 2254 5357
BIC (SWIFT) SUBASKBX